American Civil War Reenactors of Europe - Nord og Syd
Velkommen
 Nashville, Tennessee         
 
 
Amerikansk Civil War reenactment i Danmark er organiseret omkring en række regimenter/enheder, som sammen indgår i foreningen ACWRoD (American Civil War Reenactors of Denmark). Der er pt. en konføderal (”sydstats”) enhed og en føderal (”nordstats”) ditto for hver af de tre relevante våbenarter (infanteri, kavaleri og artilleri), og langt de fleste medlemmer indgår i en af disse enheder. Endvidere er der medlemmer tilknyttet en hærs servicepersonel (sygeplejersker og feltpræst), samt en gruppe civile.
 
Alle aktive reenactors er medlemmer af ACWRoD. Nye udøvere godt kan deltage i et par arrangementer, men det forventes at de melder sig ind i foreningen hvis interessen holder. Vi anbefaler altid interesserede i at deltage i mindst et arrangement, før man beslutter sig.
 
Størstedelen af ACWRoDs medlemmer kommer fra det Storkøbenhavnske område, og langt de fleste arrangementer foregår da også på Sjælland. Der er dog aktive medlemmer fra hele Danmark, og sågar enkelte fra Tyskland og Sverige. Til vores større arrangementer får vi god opbakning fra ligesindede i både Norge, Sverige og Tyskland.
Sammen med 1864-Landsoldaterne fra Fyn og Jylland samt en mindre uafhængig nordstatsenhed, er ACWRoD en af de eneste danske foreninger, der genoplever militærhistorien fra perioden omkring 1860.
 
Følgende enheder er repræsenteret i foreningen:
 
- 4th US Light Artillery, Battery B (USA)
- Blazers Scouts(USA kavaleri)
- 16th Tennessee Volunteers Infantry Regiment, Co. G (CSA)
- Carnes Battery (CSA)
- Medical Corps (USA & CSA)
- The Civil Corps (USA & CSA)
 
Endelig er det naturligvis vigtigt for os at slå fast, at de mennesker der deltager under Sydens faner på ingen måde er racistiske eller tilhænger af slaveri. Flere af dem har faktisk også en nordstatsuniform som de tager på hvis ”fjenden” er i undertal. Som de siger i USA: ”real reenactors fight on both sides.”
 
 
Living History
I dansk reenactment opererer vi med tre typer hovedevents: 1) deciderede genopførelser af mindre autentiske slag (= de egentlige reenactments), 2) taktiske arrangementer hvor vi træner datidens kampform, eksercits mm, og endelig 3) offentlige arrangementer såsom f.eks. autentisk lejrliv. Alle tre typer falder ind under det engelske udtryk ”living history” og uddybes i det følgende:
 
Reenactment battles
Her genopføres mindre historiske slag og træfninger. Dette foregår i vid udstrækning via aftalt spil, og der er ofte et stort publikum til disse events. I Sagnlandet Lejre har vi om sommeren vores største event overhovedet i denne kategori. Det strækker sig over nogle dage, hvor vi camperer i tidstypiske feltlejre. Der er meget at se på. Under slagene er der f.eks. nøje afmærkede såkaldte ’ground-charges,’ der symboliserer granatnedslag og sender røg ud over ”slagmarken” og de fremrykkende eller flygtende infanterikolonner. Musketterne buldrer og brager, kavaleriet galoperer frem under trompetfanfarer og der er alt hvad der hører til oplevelsen af et slag under Borgerkrigen. Mellem kampene er der også rig mulighed for at få et indtryk af hvorledes tropperne lå i lejr når de var i felten, tale med soldaterne, undersøge uniformer og se på våben, udstyr og heste.
 
Tactical events
Disse udfører vi udelukkende for vores egen skyld, altså uden publikum. Begrebet dækker bl.a. over krigsspil, og foregår på et militært øvelsesområde, vi lejer til formålet. Disse events strækker sig som regel over 2 dage, med en enkelt overnatning i feltlejr ind i mellem. Det giver os god tid til at træne mange ting. For eksempel skal nye medlemmer indføres i sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med våbnene, der skal trænes eksercits efter datidens håndbøger, og vi skal trænes i at fungere som en militær enhed uden at skulle producere et ”show” samtidigt.
Selve krigsspillet i vore tacticals går ud på at delingsførerne ved dagens begyndelse får udstukket kort, ordrer og mål, hvorpå kampen går i gang indtil en af siderne er nedkæmpet, eller man har opnået sine taktiske mål. Der er som regel flere slag eller træfninger hver dag, og det kan godt hænde at man har temmelig ømme fødder når kampen er slut.
Lejroplevelsen bagefter er en stor del af reenactment-oplevelsen, da det er her den enkelte reenactor virkelig får tid og mulighed for at udveksle erfaringer med andre, se på spændende nyt udstyr og tale med ”fjenden” under mere venskabelige former.
 
 
Public events
Offentlige arrangementer er typisk når vi bliver bedt om at deltage som ’edutainment’-indslag på museer, skoler eller lignende. Nogle af os stillede endda op i Imperial i fuld uniform til premieren på borgerkrigsfilmen ’Cold Mountain.’ Det er noget vi meget gerne gør, og i sagens natur er dette ofte endags-arrangementer. Byder muligheden sig, kommer vi gerne ud og demonstrerer vores kunnen, og serverer historie på en noget mere spændende måde end de fleste bøger formår.
I forbindelse med Københavns Kulturnat har vi jævnligt deltaget i et offentligt arrangement på Tøjhusmuseet.
 
Og så lige …
Tre andre aktiviteter fortjener også at blive nævnt. Af og til tager en gruppe fra ACWRoD sammen til udlandet for at deltage i reenactment-arrangementer der. Oftest er det til Tyskland og Sverige, men nogle af os har også været i England og USA. Ligeledes får vi også lejlighedsvis besøg af våbenbrødre fra udlandet til vores arrangementer.
Ind imellem afsætter de enkelte enheder også en lørdag eller søndag til almindelig træning, som skitseret under ’tactical events’ ovenfor. Så gælder det eksercits, sikkerhedsregler og almindelig hyggeligt samvær, evt. med fælles aftensmad. Vi kalder disse arrangementer for ’Drill & Grill.’ Ny medlemmer har rigtig meget ud af sådan en eftermiddag.
Endelig fortjener det årlige Gallabal at blive nævnt. Det afholdes i fuld paradeuniform og med partner, og er i dén grad de store kjolers fest. Dansene er 1860ernes reels, polkas og waltzes, og de seneste par gange blev der danset til et live orkester!
Hen over året suppleres Gallafesten også med andre sociale arrangementer. Gruppen af civile har f.eks. med god succes i flere år i juni arrangeret skovtur med hestevogn og madkurv i Dyrehaven.