American Civil War Reenactors of  - Denmark      Nord og Syd
             Om reenactment i Danmark
 
 

Reenactment af Den Amerikanske Borgerkrig begyndte i Danmark for over 10 år siden. Dengang fandtes der kun sydstatsfolk, men i 2002 dukkede de første nordstatsfolk op, og siden er det gået rigtig stærkt i hobbyen. Deltagerantallet er skudt i vejret og vi er i dag ca. 50 mennesker der deler en passion for at mærke historiens vingesus.I november 2004 blev foreningen ’American Civil War Reenactors of Denmark’ - i daglig tale ACWRoD - så oprettet.
Hvad er et reenactment?Ja, hvad dækker begrebet ”reenactment” egentlig over, og mere specifikt ’American Civil War Reenactment,’ som denne forening beskæftiger sig med?
Reenactment er en fritidsbeskræftigelse der drejer sig om at genopføre og genopleve en bestemt historisk periode. Internationalt set er det en meget populær hobby, hvor de mest populære perioder er Romertiden, Vikingetiden, Middelalderen og 1800-tallet” (Napoleon, Borgerkrigen, Wild West m.v.). I de senere år er også 1. og især 2. Verdenskrig kommet med.

Reenactment forveksles ofte med det beslægtede levende rollepsil / live roleplaying, hvilket er forståeligt, på trods af de klare forskelle der er. Hvor levende rollespil som oftest er centreret omkring et plot og en række definerede roller for de enkelte deltagere, handler reenactment i langt højere grad om nøjagtig historisk genoplevelse af en specifik periode. I reenactment er fokus i langt højere grad lagt på realismen end på fantasien.